Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Szkoleniowa

tel. 509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

   poradnia@savant.org.pl   konto: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Nasz adres:

Warszawa - Mokotów,

02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A

Asystent dziecka z orzeczeniem - Warszawa

Warsztat pracy asystenta dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dla nauczycieli, asystentów i osoby zainteresowane pracą w charakterze asystenta dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na terenie szkoły.

Termin: 2-3 marca 2019r.

Prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego - jest to pierwszy krok do zgłoszenia do udziału w szkoleniu!
Po otrzymaniu zgłoszenie skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy o dalszych krokach.

Koszt udziału w szkoleniu 510zł

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy

 

Czytaj więcej: Asystent dziecka z orzeczeniem - Warszawa

Szkolenia specjalistyczne

Praktyczne szkolenia dla Rad Pedagogicznych szkół i innych placówek oświatowych, samorządowych sportowych i medycznych: 
kadry pedagogicznej, psychologicznej, opiekuńczej i rodziców.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia liczące się do rozwoju zawodowego.

Celem proponowanych Państwu warsztatów doskonalących jest podniesienie umiejętności pracy z innymi i nad sobą poprzez wyposażenie uczestników w konkretne autorskie techniki radzenia sobie z emocjami i zachowaniem w różnych okolicznościach pod kątem zagadnień wymienionych w tematyce zajęć. Techniki są ciekawe, oparte o przyjemne, autorskie karty pracy, łatwe do zastosowania.
warsztaty zawierają prezentację multimedialną, seminarium, ćwiczenia, gry tematyczne. 

Koszt obejmuje:
- 8 godzin dydaktycznych w ciągu jednego dnia lub 16- godzinne dwudniowe.
- Przeprowadzenie warsztatu, dojazd, materiały dla uczestników.

Liczebność grupy: optymalnie do 35 osób.

Miejsce: u Zamawiającego. Proszę przygotować: laptop i rzutnik.

Koszt wynosi:

Dla Warszawy i okolic
- 2300 zł za 8 godzin 
- 3000 zł za 16 godzin

Dla dlaszych miejscowości

- 3200 za 8 godzin

- 4000 za 16 godzin


Szczegółowy program i warunki do uzgodnienia.

Tematy szkoleń:
· Jak radzić sobie z zachowaniem agresywnymi; interwencja w sytuacjach kryzysowych.
· Jak motywować ucznia do pracy, rozbudzać ambicje, wdrożyć do samokontroli
· Praktyczne postępowanie z uczniem nadpobudliwym w środowisku szkoły
· Jak prowadzić z uczniami i rodzicami rozmowy na trudne tematy zgodnie z przepisami prawa
· Przeciwdziałanie uzależnieniom od Internetu i gier video
· Praca z uczniem w klasie integracyjnej – naszkicowanie i dokumentowanie przykładowego programu indywidualnego dla ucznia
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
· Postępowanie w rodzinie zastępczej. Prawa i obowiązki dziecka, człowieka, w praktyce
· Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w wieku szkolnym - program terapii wspomagania rozwoju
· Zespół Aspergera - diagnoza i postępowanie, porównanie z innymi zaburzeniami i chorobami
· Szczęśliwy rodzic – szczęśliwe dziecko-rozwijanie umiejętności wychowawczych (dla kuratorów, rodziców)
· Rozwój osobisty – radość życia i efektywność w działaniu
· Radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowe
· Praca z konfliktem; budowanie zespołu
· Skuteczny lider – konkretne techniki. Jak motywować siebie i pracowników do lojalnej i efektywnej pracy.

Szkolenia prowadzone są w oparciu o przepisy prawa cywilnego i oświatowego, Konstytucji RP i regulacji międzynarodowych.
W przypadku szkoleń rad pedagogicznych szkół dobrze jest połączyć szkolenie nauczycieli i rodziców; np. po pierwszym dniu warsztatu dla rady pedagogicznej przeprowadzić 3 godzinne spotkanie z rodzicami.
Dzięki temu szkoła i rodzice nawiązują spójną współpracę zamiast dotychczasowych wzajemnych pretensji.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/savant/domains/poradnia.savant.org.pl/templates/poradnia_savant_org_pl_5_1/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/savant/domains/poradnia.savant.org.pl/templates/poradnia_savant_org_pl_5_1/html/modules.php on line 39

 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera |

| Psycholog dziecięcy | Testy psychologiczne |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.