Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Szkoleniowa

tel. 509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

   poradnia@savant.org.pl   konto: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Nasz adres:

Warszawa - Mokotów,

02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A

Testy

Skale inteligencji i rozwoju IDS

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji dzieci w wieku 5-10 lat.

Test składa się z 19 testów badających sześć różnych obszarów funkcjonowania dziecka:

zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa)

oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć).

Możliwości analizy i interpretacji, jakie daje IDS, pozwalają na wykorzystanie go m.in. w następujących sytuacjach:

  • do oceny poziomu inteligencji (wyniki w Skalach Inteligencji IDS: Płynnej, Skrystalizowanej oraz w Skali Pełnej są ujmowane pod postacią wechslerowskiego IQ),
  • do określenia mocnych i słabych stron dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych),
  • do określenia poziomu dojrzałości szkolnej dziecka, do wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych.

Test bada:

  • dojrzałość emocjonalną
  • kompetencje matematyczne
  • zdolność do analizy wzrokowej
  • sprawność grafomotoryczną
  • pamięć krótkotrwałą i długotrwałą
  • motywację do nauki
  • zdolność koncentracji na zadaniu.

Funkcjonalna diagnoza testem PEP-R

Diagnoza Funkcjonalna - badanie profilu psychoedukacyjnego dziecka testem PEP-R

Test PEP-R jest oparty na rozwojowej koncepcji oceny służącym do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Przeznaczony jest on dla dzieci funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym - w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosujemy go w diagnozie dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia.

Test rozumienia emocji TRE

TRE jest testem mierzącym poziom inteligencji emocjonalnej (test EQ).

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozumienia siebie i własnych emocji, kierowanie i kontrolowanie ich, zdolność samomotywacji, empatia oraz umiejętności o charakterze społecznym.

 

Test Matryc Ravena

Test Matryc Ravena służy do pomiaru inteligencji ogólnej płynnej.

Wynik Testu Ravena informuje o wartości ogólnego czynnika inteligencji, tzw.czynnika g. Czynnik ten utożsamiany jest z inteligencją wrodzoną, potencjałem intelektualnym, zdolnością logicznego myślenia, nie może być natomiast utożsamiany z tzw. inteligencją wyuczoną, skrystalizowaną.

 

Badanie polega na rozwiązaniu 60 matryc. Na każdej matrycy brak jest fragmentu rysunku - badany wybiera pasujący element z przedstawionych obok propozycji.

 

Test występuje w dwu odmianach: dla dzieci i doroslych.

 

Testy inteligencji APIS

APIS jest wielowymiarową baterią służącą do pomiaru inteligencji skrystalizowanej, czyli tego, ile dana osoba osiągnęła w swoim rozwoju.

 

APIS-Z uwzględniona cztery typy zdolności myślenia: abstrakcyjno-logiczne, werbalne, wzrokowo-przestrzenne i społeczne.

Każdą z tych zdolności reprezentują dwa testy. Pięć testów ma po 15 zadań, a trzy - po 10. W dwu testach zadania mają charakter zamknięty, w pozostałych - otwarty.

 

Test występuje w dwu wersjach:

Test APIS-Z

Służy do badania inteligencji ogólnej skrystalizowanej. Przeznaczony jest dla studentów i osób dorosłych. Osiem podtestów wchodzących w skład baterii APIS-Z służy do badania czterech typów umiejętności: zdolności abstrakcyjno-logiczne, zdolności werbalne, zdolności wzrokowo-przestrzenne, zdolności społeczne.

 

Test inteligencji APIS-P(R)

Test APIS-P(R) służy do badania inteligencji ogólnej, przeznaczony jest dla uczniów kończących szkołę podstawową, uczniów gimnazjum, a także klas I szkół ponadgimnazjalnych. Test dobrze sprawdza się w doradztwie zawodowym i poradnictwie szkolnym, w tym również w prognozowaniu osiągnięć szkolnych.

Test MOXO

Test MOXO - obiektywne wsparcie diagnozy ADHD i innych zaburzeń


Wychowanie dziecka nadpobudliwego, czy też z zaburzeniami uwagi jest nie lada wyzwaniem. Szczególnie, że jego zachowanie może być zdeterminowane czynnikami biologicznymi. Dlatego tak ważna jest poprawna diagnoza, wsparta obiektywnymi narzędziami pokazującymi mierzalne wyniki.

 

Czytaj więcej: Test MOXO


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/savant/domains/poradnia.savant.org.pl/templates/poradnia_savant_org_pl_5_1/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/savant/domains/poradnia.savant.org.pl/templates/poradnia_savant_org_pl_5_1/html/modules.php on line 39

 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera |

| Psycholog dziecięcy | Testy psychologiczne |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.