Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Szkoleniowa

tel. 509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

   poradnia@savant.org.pl   konto: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Nasz adres:

Warszawa - Mokotów,

02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A

Skale inteligencji i rozwoju IDS

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji dzieci w wieku 5-10 lat.

Test składa się z 19 testów badających sześć różnych obszarów funkcjonowania dziecka:

zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa)

oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć).

Możliwości analizy i interpretacji, jakie daje IDS, pozwalają na wykorzystanie go m.in. w następujących sytuacjach:

  • do oceny poziomu inteligencji (wyniki w Skalach Inteligencji IDS: Płynnej, Skrystalizowanej oraz w Skali Pełnej są ujmowane pod postacią wechslerowskiego IQ),
  • do określenia mocnych i słabych stron dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych),
  • do określenia poziomu dojrzałości szkolnej dziecka, do wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych.

Test bada:

  • dojrzałość emocjonalną
  • kompetencje matematyczne
  • zdolność do analizy wzrokowej
  • sprawność grafomotoryczną
  • pamięć krótkotrwałą i długotrwałą
  • motywację do nauki
  • zdolność koncentracji na zadaniu.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/savant/domains/poradnia.savant.org.pl/templates/poradnia_savant_org_pl_5_1/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/savant/domains/poradnia.savant.org.pl/templates/poradnia_savant_org_pl_5_1/html/modules.php on line 39

 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera |

| Psycholog dziecięcy | Testy psychologiczne |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.