Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Szkoleniowa

tel. 509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

   poradnia@savant.org.pl   konto: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Nasz adres:

Warszawa - Mokotów,

02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A

Kontakt

opłaty 2016/2017

  poniedziałek wtorek środa Czwartek piątek sobota
  przedszkolaki klasy 1-3 klasy 4-6 klasy 1-3 przedszkolaki klasy 4-6 klasy 1-3 klasy 1-3 klasy 4-6 przedszkolaki klasy 1-3 klasy 4-6 gimnazjum
wrzesień 150 195 225 195 150 225 195 195 225 150 195 225 200
październik 250 325 375 325 250 375 325 325 375 250 325 375 200
listopad 200 260 300 260 200 300 260 260 300 200 260 300 200
grudzień 200 260 300 260 200 300 260 260 300 200 260 300 200
styczeń 200 260 300 260 200 300 260 260 300 200 260 300 200
luty 200 260 300 260 200 300 260 260 300 200 260 300 200
marzec 200 260 300 260 200 300 260 260 300 200 260 300 200
kwiecień 200 260 300 260 200 300 260 260 300 200 260 300 200
maj 200 260 300 260 200 300 260 260 300 200 260 300 200

Terapia ręki

Terapia ręki – zajęcia indywidualne lub grupowe (max. 4 osoby w grupie)

Terapia ręki pozwala na wczesne zapobieganie zaburzeń małej motoryki poprzez poprawnie dobrane ćwiczenia i stymulację. Jeśli dziecko ma trudności w obrębie małej motoryki może wykazywać niechęć do samodzielnego ubierania się, zabawy klockami, rysowania, co później skutkuje niechęcią do pisania. Problemy w obrębie małej motoryki mają wpływ również na  prawidłowe funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej. Dziecko niechętnie bierze udział w zabawach grupowy (gra w piłkę), zajęciach plastycznych i twórczych, unika kontaktów społecznych ze względu na niezgrabne ruch rąk. Co wpływa również na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

O deficytach w zakresie funkcjonowania rąk można mówić w bardzo szerokiej skali: od całkowitych niezdolności do kontrolowania ich ruchów, do drobnych trudności grafomotorycznych.

Co powinno nas zaniepokoić:

- dziecko niechętnie podejmuje czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),

- dziecko ma wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,

- dziecko ma problemy z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych,

- dziecko wykonuje czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,

- szybkość ruchów dziecka nie jest dostosowana do zadania,

- nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur,

- dostarcza sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych i domaga się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni np. siada na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciska ręce na przedmiotach,

- uderza rękami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakturach

Cel terapii ręki:

- poprawa samoobsługi, zabawy oraz nabywanie umiejętności szkolnych i społecznych

- koordynacja oko – ręka

- koordynacja ruchowa

- wypracowanie ruchów automatycznych

- wypracowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego

Zajęcia prowadzone są wg pięciu kroków, czasowo dopasowane do dyspozycji dziecka w danym dniu terapii:

- Stymulacja proprioceptywna – daje dziecku możliwość lepszej kontroli własnego ciała. Wykorzystywane metody: zabawa z wierszykiem, polegająca na dotyku, ugniataniu np.: płynie rzeczka, idzie rak… owijanie dziecka w ciasny kokon itp.

- Ćwiczenia rozmachowe – to ćwiczenia, których zadaniem jest zaangażowanie obręczy barkowej i budowanie stabilizacji ciała. Formy zabaw np. rzucanie dużą piłkę, przepychania się przez ciasne tunele, skakanie, malowanie na dużych powierzchniach dłonią itp.

- Ćwiczenia manualne – to ćwiczenia angażujące przede wszystkim staw łokciowy i nadgarstka. Metody w formie zabawy np.: przesypywanie, wybieranie i oddzielanie większych przedmiotów od mniejszych (fasola i groch), odkręcanie i zakręcanie itp.

- Ćwiczenia precyzyjne – to ćwiczenia, których zadaniem jest usprawnić dłoń i manipulację, podnieść poziom grafomotoryczny. Metody np.: nawlekanie koralików, zabawy palcowe, zapinanie klamerek, zabawa bierkami, układanie patyczków, rysowanie w powietrzu, naśladowanie ruchów itp.

- Relaks – ćwiczenia odprężające

 

Zajęcia w formie warsztatów przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które mają trudności w zakresie samoobsługi , manipulacji, grafomotoryki.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy zachęcając dzieci do manipulacji ręka, ćwiczenia wzmacniające mięśnie i sprawność palców. Celem warsztatów jest usprawnienie tzw. małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców.

W programie warsztatów wykorzystujemy ćwiczenia i zabawy mające rozwijać sprawność ruchową całej ręki dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi.

W trakcie spotkań będziemy pracować nad usprawnianiem:

- Rozwijanie ruchów w zakresie małej motoryki,

- Usprawnianie manipulacji przedmiotami,

- Doskonalenie koordynacji ruchów całego ciała

- Ćwiczenia pamięci ruchowej

- Usprawnianie czynności manualnych

- Usprawnianie małych grup mięśniowych dłoni i palców.

- Ćwiczenia motoryki ręki piszącej,

- Utrwalanie prawidłowego uchwytu pisarskiego,

- Wdrażanie do stosowania ćwiczeń relaksacyjnych uwalniających z napięcia mięśniowego rąk,

- Wdrażanie do dokładności, staranności i precyzji w zakresie ruchów pisarskich

- Samoobsługi

Prowadzący:

Iwona Kossakowska - pedagog, psychoterapeuta systemowy, mediator rodzinny i sądowy. Na co dzień zajmuje się terapią indywidualną, par i grupową, pracuje z dziećmi z dysfunkcją na różnych płaszczyznach, poradnictwem ogólnym oraz prowadzi warsztaty psychoterapeutyczne i rozwojowe dla dzieci i dorosłych.

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/savant/domains/poradnia.savant.org.pl/templates/poradnia_savant_org_pl_5_1/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/savant/domains/poradnia.savant.org.pl/templates/poradnia_savant_org_pl_5_1/html/modules.php on line 39

 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera |

| Psycholog dziecięcy | Testy psychologiczne |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.