Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Szkoleniowa

tel. 509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

   poradnia@savant.org.pl   konto: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Nasz adres:

Warszawa - Mokotów,

02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A

Zajecia dla dzieci - Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia terapeutyczne TUS 2018/2019

Trwają zapisy i konsultacje do grup terapeutycznych na rok szkolny 2018/2019. Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego:


Mokotów: http://formularz.savant.org.pl/TUS-mokotow


Bielany: http://formularz.savant.org.pl/TUS-bielany


Zajęcia na Mokotowie będą odbywały się od poniedziałku do piątki, a zajęcia na Bielanach we wtorki i środy.
Zapraszamy!

 

Więcej o zajęciach można poczytać tutaj

Zajęcia socjoterapeutyczne - cele

Zajęcia socjoterapeutyczne przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji społecznej. Prowadząc zajęcia koncentrujemy się na sytuacjach, których podstawowym celem jest zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowania u dzieci. Zaburzenia takie u dzieci i młodzieży obserwowane są w różnych obszarach ich funkcjonowania. Spotykamy je zarówno w relacjach z rówieśnikami jak i w kontaktach z osobami dorosłymi. Pojawiają się one podczas  wykonywania rozmaitych zdań związanych z codziennym funkcjonowaniem zarówno w szkole, jak i w domu, czy na podwórku.

Czytaj więcej: Zajęcia socjoterapeutyczne - cele

Zajęcia socjoterapeutyczne - działanie

Nasze działania opieramy na wykorzystywaniu naturalnej potrzeby działania, powtarzaniu prawidłowych rozwiązań, możliwości nagradzania zachowań pozytywnych społecznie i  stosowaniu wzmocnień realizowanych w atmosferze akceptacji i życzliwości.

Dzięki temu staramy się zmienić nieakceptowane społecznie wzorce zachowań i na nowo wprowadzać naszych podopiecznych do społeczeństwa.

Czytaj więcej: Zajęcia socjoterapeutyczne - działanie

Zimowe warsztaty kształtujące inteligencję emocjonalną 2018 r.

 

Zimowe warsztaty kształtujące inteligencję emocjonalną

15-19 I 2018 r.

godz. 9:00-15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Rolna 165a

Cena: 650 zł

Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat z rozmaitymi wyzwaniami w rozwoju takimi jak: ZA, adhd, dzieci nieśmiałe, lękowe, obciążone stresem szkolnym, przeżywające trudności emocjonalne związane z sytuacją rodzinną lub szkolną.

Mała grupa – max. 10 dzieci
Opieka doświadczonych terapeutów
Codziennie ciepły posiłek
Gry kooperacyjne
Turniej piłkarzyków

W programie:

 • Samoświadomość
 • Nabywanie świadomości wewnętrznych i zewnętrznych sta­nów i procesów.
 • Kontrolowanie impulsów
 • Poszerzanie słownictwa związanego z uczuciami, znajomość zależności pomiędzy myślami, uczuciami i działaniami
 • Podejmowanie decyzji
 • Sprawdzanie, co składa się na decyzje, nauka krok po kroku procesu podejmowania decyzji, stosowanie procesu w rzeczywistych sytuacjach.
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Rozumienie, na czym polega stres, z czego wynika oraz jak wpływa na życie codzien­ne
 • Odpowiedzialność
 • Analizowanie działań i świadomość ich konsekwencji, uczenie się, kiedy i jak powie­dzieć „nie”, 
 • Sposób postrzeganie siebie samego
 • docenianie i akceptowanie siebie samego, uznawa­nie zdolności i możliwości własnych oraz innych osób.
 • Empatia
 • Przyjmowanie punktu widzenia oraz rozumienie uczuć innych osób, rozwijanie opie­kuńczej i współczującej postawy.
 • Komunikacja
 • Nauka i ćwiczenie umiejętności efektywnej komunikacji, używanie komunikatów Ja zamiast obwiniania, aktywne słuchanie.

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/savant/domains/poradnia.savant.org.pl/templates/poradnia_savant_org_pl_5_1/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/savant/domains/poradnia.savant.org.pl/templates/poradnia_savant_org_pl_5_1/html/modules.php on line 39

 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera |

| Psycholog dziecięcy | Testy psychologiczne |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.