Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Szkoleniowa

tel. 509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

   poradnia@savant.org.pl   konto: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Nasz adres:

Warszawa - Mokotów,

02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A

Obserwacje w przedszkolu lub szkole

Zdarza się, że nauczyciele w szkole lub przedszkolu zgłaszają trudności  w funkcjonowaniu dziecka w grupie, brak umiejętności przestrzegania zasad, nieumiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów rówieśniczych, zachowania agresywne.

Obserwacja służy lepszemu zrozumieniu i dotarciu do przyczyn takiego stanu rzeczy.  Terapeuta stara się zidentyfikować trudności, by następnie we współpracy z rodzicami i nauczycielami opracować skuteczny system wsparcia.

Zapobiega to narastaniu zachowań trudnych, a także spadkowi samooceny u dziecka, powoduje, że zarówno dziecko jak i nauczyciele zwiększają swoją motywację do pracy nad trudnościami.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/savant/domains/poradnia.savant.org.pl/templates/poradnia_savant_org_pl_5_1/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/savant/domains/poradnia.savant.org.pl/templates/poradnia_savant_org_pl_5_1/html/modules.php on line 39

 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera |

| Psycholog dziecięcy | Testy psychologiczne |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.