Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Szkoleniowa

tel. 509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

   poradnia@savant.org.pl   konto: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Nasz adres:

Warszawa - Mokotów,

02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A

Coaching

Coaching dla młodzieży i dorosłych z ADHD i zespołem Aspergera.

Celem takich spotkań jest wspieranie w realizacji ustalonych wspólnie z coachem celów.

 

Ludzie z ADHD i zespołem Aspergera bardzo często nie wykorzystują swoich możliwości, gdyż maja kłopoty z planowaniem, organizacją czasu, motywacją itp. Spotkania z coachem są po to, by im w tym pomóc.

Celem spotkań jest:

  • pomoc w odkrywaniu własnej hierarchii celów i wartości
  • wsparcie w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności niezbędnych do realizacji tych celów
  • kształtowanie umiejętności planowania i organizacji czasu
  • pracę nad rozwojem kompetencji komunikacyjnych
  • pomoc w poszukiwaniu motywacji zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

 

Czym jest coaching?

Definicji jest wiele, bo też jest wiele szkół coachingowych.

Według  nas, najlepsza jest następująca definicja podana przez  ICF (Międzynarodowa Federacja Coachów):
“Coaching to trwająca przez określony czas relacja między coachem a Klientem, która pomaga Klientowi osiągać nadzwyczajne wyniki w swoim życiu, karierze, biznesie lub organizacji. Poprzez coaching Klient pogłębia swój proces uczenia się, zwiększa swoje osiągnięcia i podnosi jakość swojego życia”.


Czym coaching nie jest?

Coaching, w przeciwieństwie do terapii nie sięga do przeszłości, nie grzebie w traumatycznych przeżyciach Klienta. Jest skierowany na teraźniejszość i przyszłość. Ma za zadanie wydobycie tego, co człowiek ma w sobie najlepszego.

Coach nie uczy Klienta zawodu. Za to coach pomaga Klientowi znaleźć rozwiązania i pomaga wytrwać w podjętych postanowieniach.

Mentoring jest szeroko rozpowszechniony w biznesie, pozwala starszym, bardziej doświadczonym pracownikom przekazywać wiedzę swoim podopiecznym.

Szkolenia to inaczej „kurs, cykl wykładów z jakiegoś przedmiotu, zorganizowanych w celu uzupełnienia czyjegoś wykształcenia, czyichś wiadomości z jakiejś dziedziny”.

Consulting – Konsultanci są po prostu ekspertami w danej dziedzinie i rozwiązują problemy klienta często nie zaprzątając  jego świadomości.
Terapia – Terapia polega na  rozwiązywaniu problemu psychologicznego – wyleczenie z fobii, uzależnienia, napadów lęku, obsesji lub urazu.
Jak widać mentoring, szkolenia, consulting  i terapie nie mają nic wspólnego z  coachingiem!

Rodzaje coachingu

Ponieważ coaching przywędrował do nas z USA, popularne jest nazewnictwo pochodzące z amerykańskich szkół coachingowych.

    Executive Coaching;
    Coaching Menedżerski;
    Coaching Zespołowy;
    Life Coaching

Executive Coaching

to relacja pomiędzy doświadczonym coachem a członkiem najwyższej kadry zarządzającej. Ma na celu  dostarczyć Klientowi potrzebnego wsparcia w kluczowych momentach życia zawodowego. Executive Coach staje się partnerem sparingowym przy podejmowaniu kluczowych decyzji. Pomaga w uświadamianiu sobie systemu wartości i stawianiu celów.

Coaching Menedżerski

koncentruje się na rozwoju konkretnych kompetencji, których wymaga osiągnięcie określonych celów biznesowych. Coaching ten jest oferowany osobom, które objęły nowe stanowiska bądź mają do osiągnięcia konkretne wyzwania.

Coaching Zespołowy

jest szczególnie polecany zespołom, które właśnie powstają, które zmierzają się ze szczególnymi wyzwaniami biznesowymi lub mają osiągnąć wysokie wyniki w krótkim terminie. Przydaje się w momentach kryzysowych, spadku motywacji zespołów, konfliktach.

Life Coaching

jest pracą  pomagająca znaleźć bądź przywrócić harmonię w życiu osobistym lub między życiem osobistym i zawodowym. W dzisiejszych czasach zachowanie równowagi wydaje się trudniejsze i jeszcze bardziej niezbędne niż dawniej.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/savant/domains/poradnia.savant.org.pl/templates/poradnia_savant_org_pl_5_1/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/savant/domains/poradnia.savant.org.pl/templates/poradnia_savant_org_pl_5_1/html/modules.php on line 39

 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera |

| Psycholog dziecięcy | Testy psychologiczne |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.