Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Szkoleniowa

tel. 509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

   poradnia@savant.org.pl   konto: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Nasz adres:

Warszawa - Mokotów,

02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A

Klasyfikacja ICD-10 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F80-F89

Zaburzenia rozwoju psychicznego

F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka

F80.0 Specyficzne zaburzenia artykulacji

F80.1 Zaburzenie ekspresji mowy

F80.2 Zaburzenie rozumienia mowy

F80.3 Nabyta afazja z padaczką (zespół Landau-Kleffnera)

F80.8 Inne zaburzenia rozwoju mowy i języka

F80.9 Zaburzenia rozwoju mowy i języka, nie określone

F81 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych

F81.0 Specyficzne zaburzenie czytania

F81.1 Specyficzne zaburzenie opanowania poprawnej pisowni1

F81.2 Specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych

F81.3 Mieszane zaburzenie umiejętności szkolnych

F81.8 Inne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych

F81.9 Zaburzenie rozwojowe umiejętności szkolnych, nie określone

F82 Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych

F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe

F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe

F84.0 Autyzm dziecięcy

F84.1 Autyzm atypowy

F84.2 Zespół Retta

F84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne

F84.4 Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi

F84.5 Zespół Aspergera

F84.8 Inne całościowe zaburzenia rozwojowe

F84.9 Całościowe zaburzenia rozwojowe, nie określone

F88 Inne zaburzenia rozwoju psychicznego

F89 Zaburzenie rozwoju psychicznego, nie określone

F90-F98

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

F90 Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)

F90.0 Zaburzenie aktywności i uwagi

F90.1 Hiperkinetyczne zaburzenie zachowania

F90.8 Inne zaburzenia hiperkinetyczne

F90.9 Zaburzenie hiperkinetyczne, nie określone

F91 Zaburzenia zachowania

F91.0 Zaburzenie zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego

F91.1 Zaburzenie zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji

F91.2 Zaburzenie zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji

F91.3 Zaburzenie opozycyjno-buntownicze

F91.8 Inne zaburzenia zachowania

F91.9 Zaburzenie zachowania, nie określone

F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji

F92.0 Depresyjne zaburzenie zachowania

F92.8 Inne mieszane zaburzenia zachowania i emocji

F92.9 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nie określone

F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie

F93.0 Lęk przed separacją w dzieciństwie

F93.1 Zaburzenie lękowe w postaci fobii w dzieciństwie

F93.2 Lęk społeczny w dzieciństwie

F93.3 Zaburzenie związane z rywalizacją w rodzeństwie

F93.8 Inne zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa

F93.9 Zaburzenie emocjonalne okresu dzieciństwa, nie określone

F94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym

F94.0 Mutyzm wybiórczy

F94.1 Reaktywne zaburzenia przywiązania1 w dzieciństwie

F94.2 Zaburzenia selektywności przywiązania1 w dzieciństwie

F94.8 Inne dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego

F94.9 Dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego, nie określone

F95 Tiki

F95.0 Tiki przemijające

F95.1 Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne)

F95.2 Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Gilles de la Tourette'a)

F95.8 Inne tiki

F95.9 Tiki, nieokreślone

F98 Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

F98.0 Moczenie mimowolne (enuresis) nieorganiczne

F98.1 Zanieczyszczanie się kałem (encopresis) nieorganiczne

F98.2 Zaburzenie odżywiania się w niemowlęctwie i dzieciństwie

F98.3 Pica w niemowlęctwie lub dzieciństwie

F98.4 Stereotypie ruchowe

F98.5 Jąkanie (zacinanie się)

F98.6 Mowa bezładna

F98.8 Inne określonene zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykłe w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

F98.9 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, nie określone

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/savant/domains/poradnia.savant.org.pl/templates/poradnia_savant_org_pl_5_1/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/savant/domains/poradnia.savant.org.pl/templates/poradnia_savant_org_pl_5_1/html/modules.php on line 39

 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera |

| Psycholog dziecięcy | Testy psychologiczne |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.