Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Szkoleniowa

tel. 509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

   poradnia@savant.org.pl   konto: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Nasz adres:

Warszawa - Mokotów,

02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A

Cennik

 

Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Grupy przedszkolne - 1 raz w tygodniu - 60 minut - 210 zł/mc*

Dzieci i młodzież szkolna - 1 raz w tygodniu - 90 minut - 310 zł/mc*

 

* stała opłata miesięczna skalkulowana z uwzględnieniem zmiennej ilości tygodni w różnych miesiącach.

Zajęcia odbywają się od września do czerwca, z przerwami na dni wolne od zajęć zgodnie z kalendarzem szkolnym.

Spotkania grupowe dla dorosłych

Grupa Wsparcia dla rodziców - bezpłatnie

Grupa Wsparcia dla dorosłych z ADHD, ZA itp. - bezpłatnie

Spotkania indywidualne

Konsultacja wstępna do grupy terapeutycznej dla dzieci - 80zł (30-60minut minut)

Konsultacja psychologiczna - 120 zł/50 minut

Terapia psychologiczna dziecka - 480 zł/miesięcznie (4x50 minut, 120 zł za spotkanie)*

Terapia psychologiczna dziecka uczestniczącego również w zajęciach grupowych - 360 zł/miesięcznie (4x50 minut, 90 zł /spotkanie)*

* dotyczy tylko regularnych cotygodniowych spotkań

Spotkanie dziecka z psychologiem - 120 zł (50 minut)

Opinia psychologiczna - 60 zł  

 Terapia ręki  - 80 zł  (50 minut) 

Warsztaty dla rodziców - spotkania indywidualne z psychologiem - 120 zł/1 h

Job-coaching - 120 zł/50 minut

Coaching - 120 zł/50 minut

Psychoterapia dorosłych - 120 zł/50 minut

 

 

Testy

 

 Test MOXO (wywiad, przeprowadzenie testu, omówienie i pisemna opinia) - 200 zł

 

 

 Test matryc Ravena – 150 zł

 

Test Matryc Ravena służy do pomiaru inteligencji ogólnej płynnej. Wynik Testu Ravena informuje o wartości ogólnego czynnika inteligencji, tzw.czynnika g. Czynnik ten utożsamiany jest z inteligencją wrodzoną, potencjałem intelektualnym, zdolnością logicznego myślenia, nie może być natomiast utożsamiany z tzw. inteligencją wyuczoną. 

 

 

Test inteligencji APIS-Z – 150 zł

 

Test APIS-Z służy do badania inteligencji ogólnej skrystalizowanej. Przeznaczony jest dla studentów i osób dorosłych. Osiem podtestów wchodzących w skład baterii APIS-Z służy do badania czterech typów umiejętności: zdolności abstrakcyjno-logiczne, zdolności werbalne, zdolności wzrokowo-przestrzenne, zdolności społeczne. 

 

 

Test inteligencji APIS-P(R) – 150 zł

Test APIS-P(R) służy do badania inteligencji ogólnej, przeznaczony jest dla uczniów kończących szkołę podstawową, uczniów gimnazjum, a także klas I szkół ponadgimnazjalnych. Test dobrze sprawdza się w doradztwie zawodowym i poradnictwie szkolnym, w tym również w prognozowaniu osiągnięć szkolnych. 

 

 

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS - 300 zł

Test składa się z 19 testów badających sześć różnych obszarów funkcjonowania dziecka: zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć).

 

Inne

Wizytacje w przedszkolu, szkole. Obserwacja i przekazanie wniosków nauczycielowi - cena ustalana indywidualnie w zależności od czasu trwania wizytacji i dojazdu (od 80-50 zł/h).

Spotkanie w szkole dziecka otoczonego opieką terapeutyczną - ustalenia indywidualne w zależności od czasu spotkania

 

 

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/savant/domains/poradnia.savant.org.pl/templates/poradnia_savant_org_pl_5_1/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /home/savant/domains/poradnia.savant.org.pl/templates/poradnia_savant_org_pl_5_1/html/modules.php on line 39

 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera |

| Psycholog dziecięcy | Testy psychologiczne |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.