Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Szkoleniowa

tel. 509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

   poradnia@savant.org.pl   konto: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Nasz adres:

Warszawa - Mokotów,

02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A

Poradnia

Witamy na Stronie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Szkoleniowej Fundacji SAVANT. 

 

Poradnia została utworzona przy Fundacji SAVANT w odpowiedzi na potrzeby naszych podopiecznych.

Od wielu lat zajmujemy się wsparciem w rozwoju i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych z rozmaitymi trudnościami, a w szczególności z z zespołem Aspergera, ADHD i zaburzeniami pokrewnymi. Mamy pod opieką również dzieci z zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi, lękowymi oraz bez wcześniejszych diagnoz. 

Aktualnie stałą opieką terapeutyczną otoczone są u nas dzieci od 4 roku życia do dorosłości. Nie zapominamy również o dorosłych. Prowadzimy 28 różnych grup terapeutycznych dostosowanych do potrzeb ich uczestników. Dzieci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, treningach umiejętności społecznych, terapii indywidualnej, dużo z nich wyjeżdża z nami na letnie i zimowe obozy terapeutyczne. Wiele  dzieci i rodzin jest z nami od wielu lat, dzięki czemu możemy obserwować jak zmieniają się, dorastają i mierzą z coraz to trudniejszymi wyzwaniami. Jesteśmy dumni z ich osiągnięć. 

Nasza oferta dopasowana jest do potrzeb dzieci na różnych etapach rozwoju.

Zajęcia terapeutyczne oparte są na autorskich metodach opracowanych przez naszych specjalistów i poddawane stałej superwizji.

Każde dziecko jest dla nas indywidualnym przypadkiem, dlatego mniej skupiamy się na diagnozie, a bardziej na realnych trudnościach i potrzebach młodego człowieka.

Łączymy w swojej pracy wiele nurtów, wykorzystujemy techniki terapii poznawczo-behawioralnej, systemowej, jesteśmy przekonani, że objawy, które dziecko prezentuje mogą wynikać z rozmaitych trudności. Staramy się odkrywać te trudności, by nie tylko skupiać się na modyfikowaniu zachowania, ale również eliminować jego pierwotne przyczyny, sprawiać, by potrzeby dziecka były zaspokajane i mogło się ono rozwijać na miarę swoich możliwości. Dużo znaczenie ma dla nas praca nad rozumieniem i wyrażaniem emocji oraz komunikacją bez przemocy.

Na bieżąco modyfikujemy nasze programy terapeutyczne tak, aby było one jak najlepiej dopasowane do potrzeb konkretnych dzieci, które trafiają do pod naszą opiekę.

Staramy się otaczać opieką całe rodziny i otoczenie dziecka, gdyż z naszego doświadczenia wynika, że najlepsze efekty terapeutyczne daje spójne oddziaływanie wszystkich środowisk, w których przebywa dziecko.

Wiemy, że czasem trudno zrozumieć i dotrzeć do dziecka, dlatego w naszej ofercie znaleźć można także pomoc dla rodziców i nauczycieli oraz rodzeństw. Oferujemy im rozmaite szkolenia, warsztaty oraz konsultacje indywidualne podczas, których staramy się przybliżyć sposób postrzegania świata i nauczyć radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.

Zajmujemy się również terapią osób dorosłych, pomagamy radzić sobie z problemami z organizacją czasu, planowaniem przyszłości lub w rozwiązywaniu trudności dnia codziennego.

W ramach zarejestrowanego i wpisanego do ewidencji NPDN Centrum Szkoleń Fundacji SAVANT oferujemy wiele szkoleń specjalistycznych dla specjalistów i nauczycieli.

Nasz zespół również stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i śledząc najnowsze doniesienia ze świata nauki.

Wielu naszych specjalistów ma osobiste doświadczenia z osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi.


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera |

| Psycholog dziecięcy | Testy psychologiczne |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.